Institucijske usluge su:

  • Smještaj
  • Osnovna škola
  • Poludnevni boravak predškolske skupine djece
  • Produženi stručni postupak
  • Izvannastavne aktivnosti i interesne skupine
  • Posebni edukacijsko-rehabilitacijski programi i postupci
  • Logoterapija
  • Školski sportski klub
  • Učenička zadruga “Ždralko”
Skip to content