Rehabilitacijski programi ostvaruju se s učenicima kojima je neophodan takav oblik stručne pomoći. Logoterapija se organizira za učenike od I. do VIII. razreda, a u školskoj godini 2014./2015. obuhvaćeno je 36 učenika s dijagnozama dyslalia, disleksija i disgraphia te nedovoljno razvijenim govorom, a ovisno o potrebama uključivat će se i druga djeca.

Učenici su obuhvaćeni kontinuirano prema planu i programu rada logopedinje.

 

 

 

 

 

Skip to content