Program edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka osigurava se svim učenicima kojima je potrebna dodatna pomoć stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila nakon odgojno-obrazovnog procesa. Program edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka provodi se individualnim rehabilitacijskim programima ili radom u manjim skupinama.

U školskoj godini 2014./2015. Imamo 22 ERP-a koji će se provesti u trajanju od 1575 sati.

 

 

 

 

 

 

Skip to content