Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Trenutno je u Centru smješteno 53-oje korisnika/ca, a taj broj tijekom godine varira, ovisno o pristiglim zahtjevima centara za socijalnu skrb.

 

 

 

 

 

Skip to content