Pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava koje se odnosi na sve ljude bez obzira na vrstu i stupanj teškoća ili invaliditeta. To je pravo sadržano u mnogim europskim dokumentima i dokumentima Ujedinjenih naroda te je polazište mnogih nacionalnih dokumenata i strategija kojima se promiče i promovira pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici i njihovo potpuno sudjelovanje u društvu. U skladu s tim, Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar je započeo postupak transformacije i deinstitucionalizacije i otvaranja prema zajednici kroz uvođenje novih socijalnih usluga.

U skladu s Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016., Centar Rudolf Steiner je dobio transfomacijski oblik A te će biti ustanova koja pruža usluge u zajednici. Operativnim planom Centar Rudolf Steiner Daruvar je određen da bude nositelj dviju aktivnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije – pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) te udomiteljstvo.

Centar Rudolf Steiner Daruvar je sve svoje kapacitete usmjerio prema transformaciji ustanove te će se u ovoj godini, kao što se činilo i prošle godine, intenzivno ulagati u stručna usavršavanja radnika Centra kako bismo što prije i što kvalitetnije osigurali socijalne usluge koje će pomoći djeci i mladima s teškoćama u razvoju i u razvojnom riziku te njihovim obiteljima i redovnim školama (u koje su uključeni ili će tek biti uključeni) da ravnopravno i kvalitetno sudjeluju u životu zajednice.

Sve su aktivnosti u protekloj godini bile, a tako će biti i u narednom periodu, usmjerene prema transformaciji i deinstitucionalizaciji kako bi Centar Rudolf Steiner Daruvar postao mjesto koje pruža najbolju podršku zajednici i svim korisnicima koji trebaju stručne, kvalitetne i pravovremene socijalne usluge.

Uz veliko ulaganje u ljudske, stručne i profesionalne kapacitete, postupno uvodimo nove socijalne usluge i otvaramo se prema zajednici te se veselimo izazovima koji su pred nama!

Skip to content