Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno odredbama Kataloga informacija kojeg možete preuzeti ovdje te na način i u postupku propisanim Zakonom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja ispunjenog Obrasca zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a koji se podnosi:

pisanim putem na poštansku adresu Centra:

Centar za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ Daruvar
Masarykova 85
43500 Daruvar

putem elektroničke pošte: info@crsd.hr

telefonom na sljedeće brojeve: 043/334-224, 333-544

telefaksom sa sljedeći broj: 043/331-320

usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Centra svakog radnog dana od 8:00 do 11:00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Centar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova, a kriterije za određivanje visine naknade propisat će Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Centar će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva (čl. 12. Zakona), odnosno 30 dana (čl. 14. Zakona).

Skip to content