Skupni natječaj za radna mjesta

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta:

1. Stručni radnik I. vrste – učitelj edukator rehabilitator

2 kandidata/kinje na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti:

– sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Posebni uvjeti:

– položen stručni ispit ili u roku od 24 mjeseca

– odobrenje za samostalan rad

– nepostojanje zapreka iz članka 261.Zakona o socijalnoj skrbi (NN18/22, 71/23)

 

2.Stručni radnik I. vrste- rehabilitator

1 kandidat/kinja na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti-polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije

Posebni uvjeti:

-položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

-vozačka dozvola B. kategorija

-nepostojanje zapreka iz članka 261.Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 71/23

 

3. Obiteljski suradnik

1 kandidat/kinja na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti:

-završeno srednjoškolsko obrazovanje

Posebni uvjeti:

– vozačka dozvola B-kategorija – aktivan vozač

– probni rad  3 mjeseca

– nepostojanje zapreka iz članka 261.Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 71/23).

 

Leave a Comment (0) ↓