Socijalne usluge su:

  • Boravak
  • Psihosocijalna podrška
  • Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  • Usluga pomoći pri uključivanju u predškolske i osnovnoškolske programe odgoja i obrazovanja (integracija)
  • Usluga rane intervencije
  • Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji
  • Usluga smještaja

 

 

 

 

 

 

Skip to content