Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Rana intervencija obuhvaća poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, poticanje komunikacije i interakcije, poticanje jezično-govornih vještina, te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu. Ranu intervenciju provode rehabilitator/ica, logoped/inja, psiholog/inja i socijalni/a radnik/ca.

Pruža se djeci i roditeljima, odnosno udomiteljima u njihovoj obitelji ili kod nas u Centru. Rana intervencija pruža se djetetu kojemu je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta.

Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

U sklopu usluge rane intervencije, u 2014. smo započeli provoditi program radionica «Rastimo zajedno Plus» s roditeljima djece s teškoćama u razvoju do osme godine života, s ciljem podrške i osnaživanja roditelja. Prošlogodišnji letak možete pogledati ovdje.

Radionice provode psihologinja Stela Šimunić i logopedinja Valentina Kolek te će se i ove godine provoditi u prostoru CZSS-a Daruvar.

Upis novih polaznika/ca je u tijeku (veljača/ožujak 2015.) te se sve informacije mogu dobiti na mob: 099 826 07 60 ili 099 825 47 24.

Klub roditelja koji su prošli radionice «Rastimo zajedno Plus» održava svoje sastanke dva puta mjesečno, u trajanju od dva sata po susretu, a održavat će se tijekom cijele 2015.

 

 

Skip to content