Savjetovanje i pomaganje pojedincu i obitelji je socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu i obitelji pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu. Ova usluga obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Savjetovanje i pomaganje pojedincu pruža se radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi i dr. Savjetovanje i pomaganje obitelji uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.

Ova će usluga obuhvatiti psihološko savjetovanje i pomaganje kroz rad u Savjetovalištu. Plan i program rada se upravo izrađuje te se postavljaju temelji da Savjetovalište zaživi kroz narednih par mjeseci.

 

 

 

Skip to content