Usluge koje nudi Centar mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije:

– institucijske usluge – novu školsku godinu 2014./2015. Centar je dočekao sa 79 korisnika/ca, od čega je njih 56 na privremenom smještaju, a 23 na poludnevnom boravku. U Centru se nalaze 33 djevojčice i 46 dječaka. Ukupno je 11 korisnika s dijagnozom UMR, 13 LMR/UMR, 2 TMR, 2 UMR/TMR i 51 s dijagnozom LMR.

Više o institucijskim uslugama možete pročitati ovdje.(Institucijske usluge )

– izvaninstitucijske usluge – u 2015. godini naglasak će se staviti staviti na ranu intervenciju, koja će se u početku sastojati od aktivnosti psihosocijalne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju i razvojnom riziku, a pružat će se kroz program radionica Rastimo zajedno Plus koje su namijenjene upravo takvim roditeljima radi njihova osnaživanja.

Više o izvaninstitucijskim uslugama možete pročitati ovdje.(Izvaninstitucijske usluge )

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content